IN TIME

PODPORUJEME

 

Pravidelně přizpíváme dennímu stacionáři Mielchiel Ostrava Vítkovice,  jehož hlavní činností je Poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, osobám s chronickým duševním onemocněním a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

FT oil sponzoruje Mielchiel

OD ROKU 2013 - 2017 KAŽDOROČNĚ PODPORUJEME SPONZORSKÝM DAREM DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE, JANA OLIVETSKÉHO, PROSTĚJOV