IN TIME

PODPORUJEME

V květnu 2018 jsme přispěli na zřízení BabyBoxu v Nemocnici Boskovice.

Pravidelně přispíváme dennímu stacionáři Mielchiel Ostrava Vítkovice,  jehož hlavní činností je Poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, osobám s chronickým duševním onemocněním a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

FT oil sponzoruje Mielchiel

OD ROKU 2013 - 2017 KAŽDOROČNĚ PODPORUJEME SPONZORSKÝM DAREM DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE, JANA OLIVETSKÉHO, PROSTĚJOV